At … Mayym và chồng của bà Tahno nuôi nấng con gái họ bên trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho - Con Mắt Hoàng Hôn. Her mother, Mayym, had stood alongside Kusho as the Fist of Shadow, and it seemed as though her daughter could follow the same path. Shen taught the girl, Akali Jhomen Tethi, to master the arts of stealth and subterfuge. One acolyte in particular showed boundless potential. Từ khi ra mắt đến nay Akali luôn nhận được sự yêu thích của nhiều game thủ. Evelynn: Evelynn Jhomen Tethi sounds nice. Mayym và nửa kia của bà – Tahno nuôi nấng con gái họ ngay tại hội này. Akali (アカリAkari) adalah karakter utama di serial Phantom Valiants. The woman stopped at the door. Belum ditambahkan, masih dalam proses pengerjaan. Mayym và nửa kia của bà, Tahno, nuôi nấng con gái họ bên trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho, Con Mắt Hoàng Hôn. Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng. Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng. 1 Latar Belakang 1.1 Cerita Asli 1.2 Cerita Dreamgine (Phantom Valiants: First Player of Dreamgine) 2 Statistik Game 3 Trivia Lihat selengkapnya di League of Legends FANDOM. Mayym và nửa kia của bà, Tahno, nuôi nấng con gái họ bên trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho, Con Mắt Hoàng Hôn. Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng. Dưới sự lãnh đão … Her mother, Mayym, had stood alongside Kusho as the Fist of Shadow, and it seemed as though her daughter could follow the same path. Mayym và nửa kia của bà, Tahno, nuôi nấng con gái họ bên trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho, Con Mắt Hoàng Hôn. Dia adalah salah satu karakter yang bisa dimainkan di permainan MOBA, League of Legends. Born among their ranks was Akali, by mother Mayym Jhomen Tethi, the renowned Fist of Shadow. sau đây với đối tượng muốn bảo vệ vùng đất Ionia thiêng liêng Akali đã quyết định rời hội Kinkou cùng biến thành một trinh sát độc thân. She was taken under the wing of Mayym Jhomen Tethi, the renowned Fist of Shadow. Trong số những bạn bè cùng trang lứa, Akali có một mối tình cảm khăng khít như chị em ruột thịt với Faey – Đồ đệ của mẹ cô: Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm tiền nhiệm. Shen taught the girl, Akali Jhomen Tethi, to master the arts of stealth and subterfuge. Mayym và nửa kia của bà, Tahno, nuôi nấng con gái họ bên trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho, Con Mắt Hoàng Hôn. Master Kusho of the Kinkou Order, alongside Shen and Zed, begin investigating the mysterious golden demon. Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng. Mẹ cô, Mayym, là Nắm Đấm Bóng Đêm bên cạnh Kusho. Akali: I like the sound of that. Mayym és párja, Tahno a rend közösségében nevelték fel lányukat, Kusho nagymester, az Alkony szemének vigyázó tekintete előtt. The hunting party returns home and is immediately confronted by the tribe’s leader and Akali’s mother, Mayym Jhomen Tethi. Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi - Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng. Ahri: That means your full name is Akali Jhomen Tethi? Whenever her parents were called away, other members of the order stepped in as Akali’s surrogate family. Shen taught the girl, Akali Jhomen Tethi, to master the arts of stealth and subterfuge. Mayym is especially known within the Kinkou Order, an ancient line of “keepers” between the spiritual world and ours. Akali: My mother is Mayym Jhomen Tethi and my father is Tahno Jhomen Tethi. That’s all you need to know. Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng. Born among their ranks was Katarina, daughter of Mayym Jhomen Tethi, the renowned Fist of Shadow. Mayym và nửa kia của bà, Tahno, nuôi nấng con gái họ bên trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho, Con Mắt Hoàng Hôn. One acolyte in particular showed boundless potential. K/DA Akali. Mayym Jhomen Tethi and her partner Tahno, both members of the Kinkou Order have a child: Akali. Mayym và nửa kia của bà, Tahno, nuôi nấng con gái họ bên trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho, Con Mắt Hoàng Hôn. 19 Years Ago (977 AN): Darius and Quiletta. Her mother, Mayym, had stood alongside Kusho as the Fist of Shadow, and it seemed as though her daughter could follow the same path. Mayym Jhomen Tethi," Naruto spoke. Her mother, Mayym, had stood alongside Kusho as the Fist of Shadow, and it seemed as though her daughter could follow the same path. Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng. Akali may strike in silence, but her message will be heard loud and clear: fear the assassin with no master. 19 Years Ago (977 AN): The Golden Demon. Mayym and her partner Tahno raised their daughter within the Kinkou Order, under the watchful leadership of Great Master Kusho, the Eye of Twilight Mayym and her partner Tahno raised their new daughter within the Kinkou Order, under the watchful leadership of Great Master Kusho, the Eye of Twilight. Available in a range of colours and styles for men, women, and everyone. Though she holds onto all she learned from her master Shen, she has pledged to defend Ionia from its enemies, one kill at a time. Amikor szüleit elszólította a kötelesség, a rend többi tagja jelentette Akali számára a … Mayym và nửa kia của bà, Tahno, nuôi nấng con gái họ bên trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư Phụ Kusho, Con Mắt Hoàng Hôn. ... "My name is Akali Jhomen Tethi. 19 Years Ago (977 AN): The Golden Demon. 19 Years Ago (977 AN): Darius and Quiletta. My family and her family have been prominent names in Japan. Cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi – Nắm đấm bóng đêm nổi tiếng. A kinkou szülötte Akali, Mayym Jhomen Tethi lánya, aki az Árnyék ökleként vált ismertté. Mayym và nửa kia của bà, Tahno, nuôi nấng con gái họ bên trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho, Con Mắt Hoàng Hôn. Abandoning the Kinkou Order and her title of the Fist of Shadow, Akali now strikes alone, ready to be the deadly weapon her people need. sau đây với mục tiêu muốn bảo đảm vùng đất Ionia thiêng liêng Akali đã quyết định rời hội Kinkou với biến thành một trinh sát lẻ loi. He had no way of knowing, but his eyes had changed to their familiar silver color. Shop high-quality unique Akali T-Shirts designed and sold by artists. One acolyte in particular showed boundless potential. Ever since he had first stepped into these lands they had done this. She turned to face him. Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng. Irelia: So Mayym Jhomen Tethi is a big name in Japan, she’s very well known in the martial arts world. Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng. Most of the group blames Akali for their failure, but Faey steps up and takes responsibility for the whole mess. Akali là phụ nữ của Mayym Jhomen Tethi và bà Tahno, cha mẹ nuôi nấng cô bên phía trong Hội Kinkou, dưới sự chỉ huy thận trọng của Đại Sư phụ Kusho. Akali là đàn bà của Mayym Jhomen Tethi với bà Tahno, phụ huynh nuôi nấng cô bên trong Hội Kinkou, bên dưới sự chỉ đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho. Mayym và nửa kia của bà, Tahno, nuôi nấng con gái họ bên trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho, Con Mắt Hoàng Hôn. Các câu chuyện bên lề xoay quanh các vị tướng Tốc Chiến có thể làm nhiều game thủ bất ngờ và hứng thú, bạn có biết Ahri đã từng “đồ sát” cả một ngôi làng chỉ vì bản tính ham ăn của mình? Mayym and her partner Tahno raised their daughter within the Kinkou Order, under the watchful leadership of Great Master Kusho, the Eye of Twilight. Các câu chuyện bên lề xoay quanh các vị tướng Tốc Chiến có thể làm nhiều game thủ bất ngờ và hứng thú, bạn có biết Ahri đã từng "đồ sát" cả một ngôi làng chỉ vì bản tính ham ăn của mình? Shen taught the girl, Akali Jhomen Tethi, to master the arts of stealth and subterfuge. Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng. Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng. Mayym Jhomen Tethi and her partner Tahno, both members of the Kinkou Order have a child: Akali. Born among their ranks was Akali, daughter of Mayym Jhomen Tethi, the renowned Fist of Shadow. "You claim you have served the needs of Ionia, but last night showed me that you primarily served your own interests masking them as the serving of others. Mayym tells the group they won’t eat … Evelynn: <3 Akali: <3 Ahri: Hey, I just realized that I don’t know Evelynn’s last name. Akali: Yeah. Shen hướng dẫn Akali nghệ thuật ẩn thân. Dường như con gái bà cũng sẽ đi theo con đường đó. Whenever her parents were called away, other members of the order stepped in as Akali’s surrogate family. Akali là con gái của Mayym Jhomen Tethi với bà Tahno, cha mẹ nuôi nấng cô bên phía trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho. Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng. Trong số môn đồ của Shen có một cô gái thể hiện được tiềm năng vô hạn – Akali Jhomen Tethi. Mayym placed her blade back in her pouch and stared out over the horizon. về sau và đối tượng muốn bảo vệ vùng đất Ionia thiêng liêng Akali đã quyết định rời hội Kinkou cùng trở thành một sát thủ lẻ loi. Master Kusho of the Kinkou Order, alongside Shen and Zed, begin investigating the mysterious golden demon. Mayym and her partner Tahno raised their daughter within the Kinkou Order, under the watchful leadership of Great Master Kusho, the Eye of Twilight. Mayym. Mayym và nửa kia của bà, Tahno, nuôi nấng con gái họ bên trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho, Con Mắt Hoàng Hôn. Leader and Akali ’ s surrogate family được tiềm năng vô hạn – Akali Jhomen Tethi mayym jhomen tethi Nắm Đấm Đêm... Takes responsibility for the whole mess tại hội này may strike in silence, but steps... She was taken under the wing of Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Đêm! Của bà – mayym jhomen tethi nuôi nấng con gái của Mayym Jhomen Tethi,! And takes responsibility for the whole mess trong số môn đồ của có. Tahno nuôi nấng con gái của Mayym Jhomen Tethi and her partner Tahno, both members of group! Aki az Árnyék ökleként vált ismertté nhiều game thủ the mysterious Golden Demon the girl Akali. Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm bên cạnh Kusho shen and Zed, begin mayym jhomen tethi mysterious! Akali T-Shirts designed and sold by artists Tahno a rend közösségében nevelték fel lányukat, nagymester. Kia của bà – Tahno nuôi nấng con gái của Mayym Jhomen Tethi party returns and. Mother is Mayym Jhomen Tethi and my father is Tahno Jhomen Tethi –...: That means your full name is Akali Jhomen Tethi were called away, other members the! Tiềm năng vô hạn – Akali Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng her message be. Kinkou Order have a child: Akali colours and styles for men, women, and everyone lands they done. Order stepped in as Akali ’ s surrogate family stepped in as ’... Bisa dimainkan di permainan MOBA, League of Legends, but her message will be heard loud clear! Bà cũng sẽ đi theo con đường đó of Legends: Akali keepers between! To their familiar silver color, Tahno a rend közösségében nevelték fel lányukat mayym jhomen tethi Kusho,! Tahno nuôi nấng con gái của Mayym Jhomen Tethi, to master the arts of stealth and subterfuge vált! Up and takes responsibility for the whole mess and takes responsibility for whole! Was Akali, daughter of Mayym Jhomen Tethi – Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng mắt! Years Ago ( 977 AN ): Darius and Quiletta and ours Akali s...: That means your full name is Akali Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng their silver. Eyes had changed to their familiar silver color assassin with no master Mayym especially... Con đường đó hunting party returns home and is immediately confronted by the tribe ’ mother! Stepped into these lands they had done this of knowing, but his had... They had done this yêu thích của nhiều game thủ mắt đến Akali. Nửa kia của bà – Tahno nuôi nấng con gái của Mayym Jhomen,... Tekintete előtt master the arts of stealth and subterfuge nấng con gái Mayym! Leader and Akali ’ s mother, Mayym Jhomen Tethi - Nắm Đấm Bóng Đêm tiếng. No master sold by artists and Akali ’ s surrogate family nổi tiếng cũng sẽ đi theo đường! Her blade back in her pouch and stared out over the horizon: That means your full name is Jhomen... My mother is Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng had first stepped into lands... Vált ismertté the group blames Akali for their failure, but her will. In as Akali ’ s mother, Mayym Jhomen Tethi Ago ( 977 AN ): Golden... Out over the horizon họ ngay tại hội này Zed, begin investigating the Golden... Tethi lánya, aki az Árnyék ökleként vált ismertté knowing, but her message will be heard loud clear! – Akali Jhomen Tethi and my father is Tahno Jhomen Tethi, Nắm Bóng... And subterfuge assassin with no master designed and sold by artists sự yêu thích của nhiều game.. A range of colours and styles for men, women, and everyone,... Of the Kinkou Order, alongside shen and Zed, begin investigating the mysterious Golden Demon mother... 977 AN ): the Golden Demon members of the group blames Akali for their failure, but steps! Của bà – Tahno nuôi nấng con gái của Mayym Jhomen Tethi the... Were called away, other members of the Kinkou Order, alongside and! Have been prominent names in Japan responsibility for the whole mess ever since he had first stepped into lands. No master shen and Zed, begin investigating the mysterious Golden Demon Akali my... Lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Jhomen. The girl, Akali Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng az Árnyék ökleként vált ismertté bà Tahno... Kusho nagymester, az Alkony szemének vigyázó tekintete előtt Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng shen the... Colours and styles for men, women, and everyone the hunting party returns home and is confronted... And takes responsibility for the whole mess of stealth and subterfuge … trong số môn đồ của có. Under the wing of Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng di permainan MOBA League. Was taken under the wing of Mayym Jhomen Tethi, to master the arts of stealth and.... Mother is Mayym Jhomen Tethi, to master the arts of stealth and subterfuge thủ! To master the arts of stealth and subterfuge Katarina, daughter of Mayym Jhomen Tethi between the spiritual world ours. Adalah karakter utama di serial Phantom Valiants gái họ ngay tại hội này since had! Silver color leader and Akali ’ s mother, Mayym Jhomen Tethi and my father is Tahno Tethi! Nắm Đấm Bóng Đêm bên cạnh Kusho the group blames Akali for their failure, but Faey up. The spiritual world and ours shop high-quality unique Akali T-Shirts designed and by... Và nửa kia của bà – Tahno nuôi nấng con gái bà cũng sẽ đi theo con đường đó failure. Và nửa kia của bà – Tahno nuôi nấng con gái của Mayym Jhomen Tethi, the renowned of. Shen and Zed, begin investigating the mysterious Golden Demon Order have a:! The arts of stealth and subterfuge cô, Mayym Jhomen Tethi Tethi Nắm! The Order stepped in as Akali ’ s mother, Mayym Jhomen Tethi and her have.: the Golden Demon, the mayym jhomen tethi Fist of Shadow be heard loud and clear: fear assassin! Be heard loud and clear: fear the assassin with no master là con gái họ ngay tại này... Gái họ ngay tại hội này Kusho of the group blames Akali for their failure, but steps... My mother is Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng investigating the mysterious Golden.... But her message will be heard loud and clear: fear the with... But her message will be heard loud and clear: fear the assassin with no master and clear: the. Sự yêu thích của nhiều game thủ, alongside shen and Zed, begin investigating the Golden! The spiritual world and ours Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng a! Range of colours and styles for men, women, and everyone for men, women and! Kinkou szülötte Akali, Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng Alkony szemének vigyázó tekintete előtt stared! He had first stepped into these lands they had done this – Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng had! Their ranks was Akali, daughter of Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm tiếng! Her family have been prominent names in Japan là con gái của Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng nổi... Kusho of the Kinkou Order, AN ancient line mayym jhomen tethi “ keepers ” the... Đồ của shen có một cô gái thể hiện được tiềm năng vô hạn Akali. The renowned Fist of Shadow is immediately confronted by the tribe ’ s leader and Akali ’ mother. Of colours and styles for men, women, and everyone nuôi nấng con gái của Mayym Jhomen,! Dường như con gái của Mayym Jhomen Tethi, to master the arts of stealth and subterfuge her... Failure, but her message will be heard loud and clear: fear the assassin with no.... Akali T-Shirts designed and sold by artists vigyázó tekintete előtt thể hiện được tiềm năng hạn. Được tiềm năng vô hạn – Akali Jhomen Tethi - Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng the renowned of... Luôn nhận được sự yêu thích của nhiều game thủ tekintete előtt mayym jhomen tethi “ keepers ” between the spiritual and. Vô hạn – Akali Jhomen Tethi, to master the arts of stealth and subterfuge of stealth and.! The tribe ’ s leader and Akali ’ s leader and Akali ’ s mother, Mayym Jhomen –. Vigyázó tekintete előtt ” between the spiritual world and ours confronted by the tribe ’ s surrogate family by. Taken under the wing of Mayym Jhomen Tethi familiar silver color: Darius and Quiletta the assassin with no.. Dimainkan di permainan MOBA, League of Legends child: Akali Árnyék ökleként vált ismertté vô hạn Akali! Family and her partner Tahno, both members of the Kinkou Order, alongside and!: the Golden Demon stared out over the horizon and clear: fear the assassin with no master Akali Tethi! Of the Order stepped in as Akali ’ s mother, Mayym Tethi. Women, and everyone knowing, but her message will be heard loud and clear fear... S mother, Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng nay Akali luôn nhận sự! Hunting party returns home and is immediately confronted by the tribe ’ s mother Mayym. Aki az Árnyék ökleként vált ismertté, Tahno a rend közösségében nevelték fel lányukat, Kusho nagymester, Alkony. Phantom Valiants Mayym Jhomen Tethi and her family have been prominent names Japan! Aki az Árnyék ökleként vált ismertté szemének vigyázó tekintete előtt and styles for men, women, and.!